Ulike gammer

Store og små gammer. Tradisjonelt. Buegammer. Sámi house har utviklet egne moderne gammekonstruksjoner. Vi har bygd 15 ulike gammer fra 5m2 til 103m2.