Bygninger – helsårsleveranse

Elementproduksjon i egen hall i Tana kommune. Hus, hytter og garasjer. Eget snekkerteam. Vi kan ta alle typer jobber. Tilknyttet lokalt ingeniørfirma.